HAFNER Pneumatyka
Pneumatyka Siłowniki pneumatyczne Napędy pneumatyczne Elektrozawory Armatura pneumatyczna Zawory pneumatyczne Zawory sterujące Filtry pneumatyczne Filtry pneumatyczne Stacje przygotowania powietrza Sprężarki tłokowe i śrubowe Zawory rozdzielające

Pneumatics, Compressors, Dryers, Tanks, Pneumatic installations, Air prepration units, Gauges, Pneumatic tubes, Pneumatic valves, Pneumatic cylinders, Pneumatic fittings.

Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych w firmie
HAFNER Pomagier -Trzebuchowscy sp. z.o.o.

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej: RODO – informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest: HAFNER Pomagier-Trzebuchowscy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Toruniu, przy ul. M. Skłodowskiej-Curie 97, adres mailowy: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. , zwany dalej Administratorem.
 2. Cele i podstawy prawne przetwarzania danych osobowych:
  1. Cel marketingowy na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody.
  2. Cel zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania ofertą Administratora i cel prawidłowego wykonywania zawartej Umowy.
  3. Cel wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze.
  4. Cel analityczny (m.in. lepszy dobór usług, ogólnej optymalizacji produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o kontrahentach, analizy finansowe, badanie satysfakcji kontrahentów) będący realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  5. Cel archiwalny (dowodowy) będący realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora dotyczącego zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów.
  6. Cel ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będący realizacją prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

Podstawa prawna art. 6 ust 1 lit. a,b,c i f RODO.

 1. Odbiorcy danych
 2. W związku z przetwarzaniem danych w celu wskazanym w punkcie II, Państwa dane osobowe mogą zostać udostępnione:

  1. Partnerom i firmom współpracującym z Administratorem w zakresie wykonywania umów.
  2. Podmiotom, które przetwarzają w imieniu Administratora Państwa dane osobowe na podstawie zawartej umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
  3. Podmiotom prowadzącym działalność pocztową, kurierską lub spedycyjną.
  4. Organom Państwowym, jeśli zachodzi taka potrzeba.
 3. Okres przechowywania danych
 4. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanych w punkcie II celów przetwarzania.

 5. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
  1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  5. prawo do przenoszenia danych;
  6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

  Ponadto, w przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych, w dowolnym momencie przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych, jednakże cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem.

  W przypadku wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych, Administrator zobowiązuje się zaprzestać ich przetwarzania, chyba, że będzie w stanie wykazać, że w stosunku do Państwa danych osobowych istnieją ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa sprzeciwu lub dane będą niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 6. Informacja o dobrowolności podania danych
 7. Podanie danych ma charakter dobrowolny. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i/lub prawidłowego wykonywania umowy.

 8. Stosowanie plików cookies i innych technologii
 9. Administrator stosuje pliki cookies i inne pokrewne technologie, które mają na celu:

  1. Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania ze strony internetowej,
  2. Ulepszanie świadczonych usług poprzez wykorzystywanie danych w celach analitycznych i statystycznych,
  3. Poznawanie preferencji użytkowników na podstawie korzystania ze strony internetowej i wyświetlanie spersonalizowanych reklam.

Offer

The Design Departament

Dział projektowy HAFNER PNEUMATYKA

General Pneumatics

General informations about pneumatics

A Reliable company

Rzetelna firma HAFNER

General trade conditions

HAFNER Pneumatyka

ABOUT US

HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń

NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000154149

Santander Bank Polska SA

79 10901069 0000 0000 0704 8941

Bank account ING Bank Śląski

64 10501139 1000 0023 4975 0618

CSP

Fundusz Europejski

Fundusz Europejski

News

We have become part of the Rubix Group

We have become part of the Rubix Group

Hafner w czasie pandemii

Hafner w czasie pandemii

Generatory azotu

Siłowniki dla hutnictwa

Siłowniki pneumatyczne WSRK

CSP

Centrum Serwisowo Projektowe

Cylinders production

Produkcja siłowników 24h