HAFNER Pneumatyka
Pneumatyka Siłowniki pneumatyczne Napędy pneumatyczne Elektrozawory Armatura pneumatyczna Zawory pneumatyczne Zawory sterujące Filtry pneumatyczne Filtry pneumatyczne Stacje przygotowania powietrza Sprężarki tłokowe i śrubowe Zawory rozdzielające

Pneumatyka, sprężarki, osuszacze, zbiorniki, instalacje pneumatyczne, stacje przygotowania powietrza, manometry, przewody pneumatyczne, zawory pneumatyczne, siłowniki pneumatyczne, armatura pneumatyczna.

Artykuły

Charakterysyka medium roboczego

Charakterysyka medium roboczego

W 1 m3 powietrza atmosferycznego znajduje się średnio:

 • 140 mln cząstek zanieczyszczeń - co odpowiada średnio od 0,005 do 0,020 [g/m3], a w rejonach szczególnie zapylonych do 0,1 [g/m3],
 • 10 [mg] oleju,
 • ok. 11 [g] pary wodnej.

Z tego względu aby w pełni nadawało się do stosowania w napędach i sterowaniach pneumatycznych wymaga ono tzw. przygotowania sprężonego powietrza które polega na:

 • usunięciu zanieczyszczeń stałych i ciekłych,
 • redukcji ciśnienia do wymaganej wartości,
 • wprowadzeniu czynnika smarnego w przypadku urządzeń, które tego wymagają.

Właściwości oczyszczonego i przygotowanego sprężonego powietrza:

 • brak wody w postaci kropel, woda w postaci pary jest dopuszczalna, gdy punkt rosy występuje przy temperaturze niższej o 5 – 10[°C] od najniższej temperatury pracy układu,
 • występowanie zanieczyszczeń mechanicznych o wielkości cząstek powyżej 10[μm],
 • niewystępowanie olejów w postaci kropel.

Zalety i wady sprężonego powietrza jako czynnika roboczego

Pneumatyka jako dziedzina techniki znalazła tak szerokie zastosowanie przede wszystkim ze względu na rodzaj używanego medium roboczego. Posiada ono szereg zalet:

 • powszechna i niemal nieograniczona dostępność do odnawialnego medium roboczego
 • mała lepkość gwarantująca niskie opory przepływu, co umożliwia projektowanie układów napędowych o dużych prędkościach liniowych (do 30m/s),
 • własności tłumiące drgania,
 • możliwość bezstopniowej regulacji parametrów pracy napędów pneumatycznych:
  - prędkości liniowych i obrotowych poruszania się napędów pneumatycznych (przez regulację natężenia przepływu medium roboczego),
  - sił i momentów użytecznych siłowników(przez regulację ciśnienia medium roboczego)
 • mała wrażliwość i odporność na zmienne obciążenia (przeciążony napęd ulega zatrzymaniu)
 • wysoka trwałość i prostota obsługi elementów wykorzystujących sprężone powietrze w szerokim zakresie temperatur pracy przy relatywnie niskich kosztach eksploatacji
 • brak konieczności stosowania przewodów odprowadzających czynnik roboczy,
 • odporność na wpływy zewnętrznych pól elektromagnetycznych,
 • możliwość projektowania skomplikowanych układów automatyki w oparciu o typoweelementy
 • powietrze jest bezpiecznym i czystym oraz ekologicznym w eksploatacji (nie grozi porażeniem i nie zanieczyszcza otoczenia w razie uszkodzenia instalacji),
 • sprężone powietrze jest łatwe do transportu przewodowego na dość znaczne odległości oraz magazynowania.

Ze względu na własności fizyczne sprężone powietrze posiada następujące cechy niekorzystne:

 • konieczność oczyszczania powietrza z zanieczyszczeń stałych i ciekłych,
 • wytrącanie się z powietrza wody przy zmianie jego ciśnienia i temperatury,
 • ściśliwość medium roboczego (ok. 2000 razy większa niż oleju hydraulicznego)
 • problemy z pozycjoniowaniem i jednoczesnym ruchem elementów napędowych
 • ograniczony uzyskiwanymi ciśnieniami roboczymi (do 10 bar) zakres użytecznych sił i momentów
 • ograniczona długość przemieszczeń liniowych (skoków roboczych) ze względu na możliwości techniczne wykonania siłowników
 • wysokie koszty wytworzenia sprężonego powietrza i możliwość powstania nieszczelności w obwodach przesyłających medium robocze.

Oferta

DZIAŁ PROJEKTOWY

Dział projektowy HAFNER PNEUMATYKA

Podstawy pneumatyki

Podstawowe informacje z dziedziny pneumatyki

Rzetelna firma

Rzetelna firma HAFNER

Ogólne warunki handlowe

HAFNER Pneumatyka

O FIRMIE

HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń

NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000903675
BDO 000112099

Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 815.200,00 zł

Konto Santander Bank Polska SA

79 10901069 0000 0000 0704 8941

Konto Bank ING Bank Śląski

64 10501139 1000 0023 4975 0618

CSP

Fundusz Europejski

Fundusz Europejski

Aktualności

Wejście Hafner sp. z o.o. do Grupy Rubix

Staliśmy się częścią Grupy Rubix

Wybierz oddział

Hafner w czasie pandemii

Hafner w czasie pandemii

Generatory azotu

FILMY

FILMY HAFNER

Siłowniki dla hutnictwa

Siłowniki pneumatyczne WSRK

CSP

Centrum Serwisowo Projektowe

PRODUKCJA SIŁOWNIKÓW

Produkcja siłowników 24h