HAFNER Pneumatyka
Pneumatyka Siłowniki pneumatyczne Napędy pneumatyczne Elektrozawory Armatura pneumatyczna Zawory pneumatyczne Zawory sterujące Filtry pneumatyczne Filtry pneumatyczne Stacje przygotowania powietrza Sprężarki tłokowe i śrubowe Zawory rozdzielające

Pneumatyka, sprężarki, osuszacze, zbiorniki, instalacje pneumatyczne, stacje przygotowania powietrza, manometry, przewody pneumatyczne, zawory pneumatyczne, siłowniki pneumatyczne, armatura pneumatyczna.

Podstawowe informacje z dziedziny pneumatyki

Pneumatyka jest dziedziną techniki związaną z wykorzystaniem jako nośnika energii i informacji czynnika roboczego (sprężonego powietrza). Obecnie jest to jedna z najbardziej rozpowszechnionych w przemyśle technik wykorzystywana w napędach i sterowaniach maszyn, urządzeń i procesów technologicznych. Wykorzystanie energii sprężonego powietrza wiąże się najczęściej z przytoczonymi wcześniej dwoma pojęciami:

  • napęd pneumatyczny
  • sterowanie pneumatyczne

W napędach pneumatycznych sprężone powietrze wykorzystywane jest jako nośnik energii, a w sterowaniach pneumatycznych jest ono nośnikiem informacji.
Sprężone powietrze w układach pneumatycznych spełnia następujące funkcje:

  • przenoszenie energii i sygnałów sterujących,
  • odprowadzanie ciepła,
  • w niektórych zastosowaniach smarowanie powierzchni ruchomych,
  • zmniejszenie zużycia części układu pneumatycznego.

Schemat blokowy podstawowego układu pneumatycznego przedstawiono na rysunku poniżej


Schemat blokowy układu pneumatycznego

1. Element przetwarzający powietrze atmosferyczne na medium energetyczne
2. Układ uzdatniania sprężonego powietrza
3. Elementy sterujące
4. Element przetwarzający energię sprężonego powietrza na energię mechaniczną

Powyższy schemat blokowy ma zastosowanie do większości praktycznych zastosowań układów pneumatycznych

Oferta

DZIAŁ PROJEKTOWY

Dział projektowy HAFNER PNEUMATYKA

Podstawy pneumatyki

Podstawowe informacje z dziedziny pneumatyki

Rzetelna firma

Rzetelna firma HAFNER

Ogólne warunki handlowe

HAFNER Pneumatyka

O FIRMIE

HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
Spółka Jawna
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń

NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000154149
BDO 000112099

Konto Santander Bank Polska SA

79 10901069 0000 0000 0704 8941

Konto Bank ING Bank Śląski

64 10501139 1000 0023 4975 0618

Fundusz Europejski

Fundusz Europejski

Siłowniki dla hutnictwa

Siłowniki pneumatyczne WSRK

Hafner w czasie pandemii

Hafner w czasie pandemii

FILMY

FILMY HAFNER

Generatory azotu

Wybierz oddział

UTRZYMANIE RUCHU

UTRZYMANIE RUCHU

PRODUKCJA SIŁOWNIKÓW

Produkcja siłowników 24h

Zamów katalog

Zamów katalog PNEUMATYKA