Pneumatyka Siłowniki pneumatyczne Napędy pneumatyczne Elektrozawory Armatura pneumatyczna Zawory pneumatyczne Zawory sterujące Filtry pneumatyczne Filtry pneumatyczne Stacje przygotowania powietrza Sprężarki tłokowe i śrubowe Zawory rozdzielające

Pneumatyka, sprężarki, osuszacze, zbiorniki, instalacje pneumatyczne, stacje przygotowania powietrza, manometry, przewody pneumatyczne, zawory pneumatyczne, siłowniki pneumatyczne, armatura pneumatyczna.

Siłowniki pneumatyczne w wykonaniu ATEX

Firma Hafner produkuje siłowniki pneumatyczne w wykonaniu ATEX. Zakwalifikowane są do grupy II kategorii 2G oraz grupy II, kategorii 2D i przeznaczone do użycia w przestrzeniach, w których pojawienie się atmosfer wybuchowych mieszanin powietrza z gazami, parami i mgłami (II 2 G) lub mieszanin pyłowo-powietrznych (II 2 D) jest prawdopodobne. Siłowniki zakwalifikowano do klasy temperaturowej T5 (maksymalna temp. Powierzchni 100°C).

W ofercie posiada siłowniki w wykonaniu ATEX serii ISO 15552 dla średnic ø32-ø320, w różnych konfiguracjach oraz siłowniki serii CNOMO (ø32-ø200).

Pełne oznaczenie siłownika:
Wykonanie ATEX

Jednostką notyfikowaną w której zdeponowano dokumentację techniczną oraz która wystawiła Certyfikat wyrobu jest Instytut Techniki Górniczej KOMAG, Zakład Badań Atestacyjnych Jednostka Certyfikująca.

Siłowniki dla hutnictwa

Siłowniki pneumatyczne WSRK

Hafner w czasie pandemii

Hafner w czasie pandemii

FILMY

FILMY HAFNER

Generatory azotu

Wybierz oddział

UTRZYMANIE RUCHU

UTRZYMANIE RUCHU

PRODUKCJA SIŁOWNIKÓW

Produkcja siłowników 24h