HAFNER Pneumatyka
Pneumatyka Siłowniki pneumatyczne Napędy pneumatyczne Elektrozawory Armatura pneumatyczna Zawory pneumatyczne Zawory sterujące Filtry pneumatyczne Filtry pneumatyczne Stacje przygotowania powietrza Sprężarki tłokowe i śrubowe Zawory rozdzielające

Pneumatyka, sprężarki, osuszacze, zbiorniki, instalacje pneumatyczne, stacje przygotowania powietrza, manometry, przewody pneumatyczne, zawory pneumatyczne, siłowniki pneumatyczne, armatura pneumatyczna.

Stacje przygotowania powietrza

Oferta elementów przygotowania powietrza, niezbędnych dla prawidłowej pracy układów i elementów pneumatyki, obejmuje szeroką gamę wyrobów podzieloną na trzy podstawowe grupy ECONOMIC, FUTURA i STANDARD i obejmuje:

  • filtry sprężonego powietrza
  • reduktory sprężonego powietrza
  • smarownice sprężonego powietrza
  • bloki przygotowania powietrza
  • stacje przygotowania sprężonego powietrza
  • wyroby są dostępne o wielkościach przyłączy G1/8 do G3”

Informacje ogólne grupy elementów przygotowania powietrza


1. Informacje podstawowe

Elementy przygotowania sprężonego powietrza są zaprojektowane do wymaganego przygotowania medium roboczego niezbędnego do prawidłowej pracy elementów układów pneumatycznych. Przygotowanie powietrza (medium roboczego) polega na:

  • oczyszczeniu (filtracji) z cząstek stałych, drobin kondensatu olejowego, wody
  • edukcji (regulacji) ciśnienia do wymaganego poziomu roboczego
  • smarowaniu (naolejeniu) mgłą olejową.

Prawidłowo przeprowadzone przygotowanie sprężonego powietrza zwiększa trwałość elementów pneumatyki, wydłuża żywotność elementów sterujących i wykonawczych i wpływa na zmniejszenie awaryjności elementów i układów pneumatyki.

2. Rodzaje zanieczyszczeń medium roboczego

Cząstki stałe – dostające się do układów pneumatycznych przez sprężarkę z otoczenia lub które mogą powstać w urządzeniach wytwarzających sprężone powietrze (sprężarki), porywane strumieniem przepływającego medium z elementów magazynujących i transportujących sprężone powietrze. Cząstki takie uwalniane zostają na drodze fizyko-chemicznej (korozja, zgorzeliny, cząstki starzejących się i uszkadzanych części uszczelnień) lub drogą mechaniczną jako skutek zużywania się części ruchomych w sprężarkach lub innych elementach pneumatyki znajdujących się w układzie.

Olej - przedostający się ze sprężarek (głównie o konstrukcji tłokowej) lub w postaci resztek porywanych przez przepływ powietrza ze ścianek przewodów i urządzeń. Olej w postaci kropel może także wytrącać się w formie kondensatu w przypadku celowego smarowania urządzeń pneumatycznych mgłą olejową.

Woda - w naturalny sposób znajduje się rozpuszczona, w postaci pary wodnej, w zasysanym przez sprężarki powietrzu atmosferycznym z otoczenia. Ilość zawartej wody w medium roboczym zależy od temperatury powietrza i jego wilgotności względnej.

3. Metody przygotowania sprężonego powietrza

Oczyszczanie (filtracja) sprężonego powietrza odbywa się w filtrach, gdzie usuwane są przede wszystkim cząstki stałe. Są one filtrowane przez odpowiednie wkłady filtrujące o określonej dokładności oczyszczania. Jako standardową dokładność oczyszczania przyjmuje się 40 µm, co jest odpowiednikiem 5 klasy czystości sprężonego powietrza i jest wystarczające dla prawidłowej pracy armatury pneumatycznej. W przypadku stosowania precyzyjnych elementów pneumatyki dokładność filtracji winna wynosić 5 µm co wg. normy ISO 8573-1:2010 oznacza 3 klasę czystości powietrza. Standardowe filtry usuwają również wytrąconą poprzez rozprężanie się medium roboczego wodę w postaci cieczy. Usuwane są także większe drobiny oleju, które siłą odśrodkową po zawirowaniu strugi wyrzucane na powierzchnię wewnętrzną zbiorników. Poniżej zamieszczono tabelę z klasami jakości sprężonego powietrza.

Klasa według ISO
8573-1
Maksymalna
wielkość cząstek
stałych
Maksymalna koncentracja
cząstek
stałych [mg/m3]
Maksymalna wartość
ciśnieniowego
punktu rosy [°C]
Maksymalna
koncentracja oleju
[mg/m3]
Maksymalna
zawartość H2O
[g/m3]
I 0,1 0,1 -70 0,01 0,003
II 1 1 -40 0,1 0,12
III 5 5 -20 1 0,88
IV 15 8 +3 5 6,0
V 40 10 +7 25 7,75
VI +10 9,4Odolejanie - olej zawarty w medium roboczym usuwany jest w odolejaczach. Kondensat oleju i wody może być także w pewnym stopniu usunięty w filtrach, nie jest to jednak usunięcie całkowite. Medium robocze pozbawione oleju jest szczególnie istotne w wybranych branżach przemysłu do których należą głównie: przemysł spożywczy, farmaceutyczny, lakiernictwo oraz medycyna. Jest on również nie pożądany w precyzyjnych urządzeniach automatyki przemysłowej.

Osuszanie medium roboczego - wstępne i niezbędne dla prawidłowej pracy elementów i układów pneumatyki usunięcie wody jest dokonywane przez filtry. Dokładne usuwanie wody z medium roboczego wymagane w niektórych aplikacjach jest realizowane w osuszaczach wykorzystujących zjawiska fizyczne i chemiczne (osuszacze cyklonowe, osuszacze adsorbcyjne, osuszacze absorbcyjne, osuszacze ziębnicze).

4. Redukcja (regulacja) ciśnienia medium roboczego

Do redukcji ciśnienia w instalacjach pneumatycznych stosuje się reduktory ciśnienia. Są to zawory należące do grupy elementów pneumatyki sterujących ciśnieniem (zwykle nastawiane ręcznie), których zadaniem jest utrzymywanie stałej wartość ciśnienia medium roboczego na wyjściu, niezależnie od zmian wyższego ciśnienia wejściowego, przy zmiennej wartości natężenia przepływu czynnika przez zawór.

5. Smarowanie (naolejanie) sprężonego powietrza Smarowanie sprężonego powietrza polega na wprowadzeniu do medium roboczego drobin oleju w postaci mgły olejowej, która docierając do elementów wykonawczych i sterujących smaruje ich elementy ruchome. Zapobiega to powstawaniu usterek i awarii dodatkowo przedłużając ich trwałość zmniejszając występowanie korozji. Elementami wytwarzającymi mgłę olejową są smarownice.

Oferta

DZIAŁ PROJEKTOWY

Dział projektowy HAFNER PNEUMATYKA

Podstawy pneumatyki

Podstawowe informacje z dziedziny pneumatyki

Rzetelna firma

Rzetelna firma HAFNER

Ogólne warunki handlowe

HAFNER Pneumatyka

O FIRMIE

HAFNER
Pomagier-Trzebuchowscy
sp. z o.o.
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 97
87-100 Toruń

NIP 556-22-23-819
Regon 092307860
KRS 0000903675
BDO 000112099

Sąd Rejonowy w Toruniu
VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 815.200,00 zł

Konto Santander Bank Polska SA

79 10901069 0000 0000 0704 8941

Konto Bank ING Bank Śląski

64 10501139 1000 0023 4975 0618

CSP

Fundusz Europejski

Fundusz Europejski

wyszukaj opiekuna

Aktualności

Wejście Hafner sp. z o.o. do Grupy Rubix

Staliśmy się częścią Grupy Rubix

Wybierz oddział

Hafner w czasie pandemii

Hafner w czasie pandemii

Generatory azotu

FILMY

FILMY HAFNER

Siłowniki dla hutnictwa

Siłowniki pneumatyczne WSRK

CSP

Centrum Serwisowo Projektowe

PRODUKCJA SIŁOWNIKÓW

Produkcja siłowników 24h

Zamów katalog

Zamów katalog PNEUMATYKA